Banner

(TTV) Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Sáng ngày 20/5, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đại hội được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. 

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã tập trung lãnh đạo, nỗ lực triển khai, quyết liệt thực hiện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực công tác. Hệ thống cầu, đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị đã được đầu tư xây dựng mới. Giao thông nông thôn được đầu tư mạnh với chủ trương bê tông hóa, nhựa hóa, cứng hóa; Đến nay 100% xã có đường ô tô; 98% đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng công tác phục vụ vận tải hành khách, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.


Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất thực hiện thu hút các nguồn vốn để đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa IV; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội./.

 

 Lý Vinh – Quang Thành