Banner

(TTV) Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Vị lần thứ XVII

Trong hai ngày (17 - 18/5), Đảng bộ xã Đà Vị, huyện Na Hang đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang chọn tổ chức đại hội điểm, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã. 

 

 

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đà Vị luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục có bước phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt gần 1.860 tấn, lĩnh vực chăn nuôi đã có nhiều bước phát triển. Công tác quản lý bảo vệ rừng được quan tâm, đến nay độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 72%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ trên 54% đầu nhiệm kỳ đến nay giảm xuống còn trên 36%. Giáo dục, y tế, văn hóa có bước phát triển mới. Hàng năm có 95% tổng số đảng viên được sếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. 

 

Với phương châm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Huy động nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã Đà Vị đạt chuẩn nông thôn mới”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đà Vị sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/người/năm; đến năm 2025 xã 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

 CTV: Hoàng Thông (Trung tâm VH – TT – TT Na Hang)