Banner

(TTV) Đại hội Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ XIX

Sáng ngày 20/5, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự Đại hội có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ lần thứ XVIII; Đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng... Chi bộ 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 4 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Hàng năm cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chuẩn văn hóa; Năm 2017 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Năm 2018 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ... 


Đại hội Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong hoạt động nghiệp vụ, xác định việc tập trung đổi mới mạnh mẽ, chủ động, thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; Coi trọng phòng ngừa, tự kiểm tra, giám sát, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn; Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm những tổ chức, đảng viên vi phạm; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thưc hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy giao./. 

 

Thái Văn – Đỗ Dương