Banner

(TTV) Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành huyện Chiêm Hóa

Ngày 2/3/2020, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên của đảng bộ các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. 

 

Đợt 03/02/2020, huyện Chiêm Hóa có 14 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 năm tuổi Đảng. Đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng tại các đảng bộ xã Hà Lang, Hùng Mỹ, Phúc Thịnh, Kim Bình, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự phấn đấu, đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị các chi bộ, đảng bộ tiếp tục quan tâm rèn luyện, phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./.

 

 Huy Dương – Quang Huy