Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2

Ngày 1/2, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc các đảng bộ phường Tân Quang, Nông Tiến và An Tường. 

 

 

Trong dịp này, 3 Đảng bộ có 54 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm; 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành, Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung mong muốn, các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan tâm, đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

CTV: Thanh Xuân (Trung tâm VH – TT - TT Thành phố)