Banner

(TTV) Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Sáng ngày 22/10, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thế, sinh năm 1932, Chi bộ thôn Nà Ho, Đảng bộ xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn. 

 

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận quá trình cống hiến và công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, của đảng viên Nguyễn Thị Thế. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Thế tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, phẩm chất của người chiến sỹ cộng sản, người cán bộ đảng viên, bảo ban con cháu, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư./.

 

 Thái Văn