Banner

(TTV) Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Tuyên Quang

Sáng ngày 6/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa 2019-2021. 

 

Dự buổi lễ có các đồng chí: PGS-TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I; Lê Tiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 


Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn để phục vụ tốt cho quá trình công tác tại địa phương, đơn vị. 


 Tham dự lớp học có 90 học viên. Trong thời gian học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập theo khung chương trình mới được thiết kế theo 4 khối kiến thức, bao gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý, các chuyên đề đặc thù và bổ trợ; Viết đề án tốt nghiệp./.

 

Thái Văn – Quang Thành