Banner

(TTV) Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Ngày 12/7, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Na Hang đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên tại hai xã Thượng Nông, Đà Vị (Na Hang).

 

Ba đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng lần này gồm các đồng chí: Dương Văn Thắc, thôn Đông Đa 2, xã Thượng Nông; Vương Văn Đoàn, thôn Nà Pục và Vi Thái Thủ, thôn Phai Khằn, xã Đà Vị. 


Chúc mừng các đảng viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, việc xét tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước ở địa phương. 


Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tính tiên phong của người đảng viên, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên học tập./.

 

Viết Kiều