Banner

(TTV) Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Ngày 24/7, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc. 

Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Thành ủy thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc.

 

 

Trong thời gian hai ngày (24 - 25/7), hơn 150 học viên được truyền đạt 6 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng: Tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; Một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII; Định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; Giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). 


Cũng trong chương trình tập huấn, các học viên đi thực tế, tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.


Năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức ba hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong cả nước. Hội nghị tại thành phố Hải Phòng mở đầu chương trình này, là cơ sở để rút kinh nghiệm cho các hội nghị tập huấn tiếp theo.


 Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trung ương và các địa phương khu vực phía Bắc. Từ đó thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận lan toả sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

Duy Linh