Banner

(TTV) Hội nghị triển khai quán triệt, học tập một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 31 tháng 7, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt, học tập một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến 22 điểm cầu là các chi, đảng bộ cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Kim Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 96 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về  tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng….


Qua việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, ý nghĩa, tầm quan trọng và nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ta trong công tác đối ngoại, tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch. Chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp./.

 

    Ngọc Bích – Đỗ Dương