Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 17

Sáng nay (19/7), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 17 (khóa II). Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

 

6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát trển sản xuất. Các doanh nghiệp trong khối nộp ngân sách nhà nước đạt trên 382 tỷ đồng.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào các giải pháp khắc phục khó khăn về giá cả hàng hóa, thị trường tiêu thụ sản phẩm; Đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tiền lương, tiền công; Công tác phát triển đảng trong các chi, đảng bộ cơ sở… 


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, các chi, đảng bộ trong Khối cần bám sát chương trình công tác năm của cấp ủy tỉnh, tập trung cho công tác hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đảng, quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động của Đảng ủy Khối. 

 

Lê Thắng