Banner

(TTV) Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ

14:25, 03/07/2024

Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai có Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ.

http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/dam-bao-an-toan-truoc-nguy-co-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-do-mua-lu-tai-khu--.aspx