Banner

(TTV) Người dân chủ động phòng tránh lũ trên sông Lô và sông Gâm

13:08, 11/06/2024

Ngay sau khi có thông tin việc xả lũ từ các nhà máy thủy điện, người dân sống ven sông Lô, sông Gâm đã chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn tài sản và cuộc sống của mình. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng ngày 11/6.