Banner

(TTV) Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ

20:44, 15/05/2024

Sáng ngày 15/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) đã tổ chức Tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới các địa phương trong cả nước.