Banner

(TTV) Tăng cường hỗ trợ đồng bào vùng đặc biệt khó khăn

21:21, 01/04/2024

Sinh Long là xã khó khăn của huyện Na Hang, giao thông đi lại không thuận lợi, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế tăng trưởng thấp, ít cơ hội tiếp cận với giáo dục, y tế chất lượng cao. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, một số hộ gia đình nơi vùng cao này đã vượt lên hoàn cảnh, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.