Banner

(TTV) Ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

21:21, 01/04/2024

Từ ngày 1/4 cho đến hết ngày 30/4/2024, cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ sẽ được tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.