Banner

(TTV) Tuyên Quang phát triển lâm nghiệp bền vững

21:21, 11/02/2024

Nhiều năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn thực hiện tốt phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Giá trị kinh tế từ rừng mang lại đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh, cũng như nâng cao đời sống cho người trồng rừng.