Banner

(TTV) Phong tục xin chữ đầu năm

22:09, 10/02/2024

Hình ảnh thầy Đồ chờ cho chữ mỗi độ tết đến, xuân về, qua những câu thơ trong bài "Ông Đồ" của nhà thơ Vũ Đình Liên đã trở nên quen thuộc với bao thế hệ người Việt Nam. Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tục xin chữ vào ngày đầu năm mới Tết cổ truyền của dân tộc.