Banner

(TTV) Công tác đối ngoại của Tuyên Quang góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước

22:10, 10/02/2024

Năm 2023, công tác đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để hiểu rõ hơn về công tác đối ngoại của tỉnh năm 2024, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phỏng vấn đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Tuyên Quang.