Banner

(TTV) Cơ hội phát triển từ các dự án hạ tầng giao thông

21:28, 11/02/2024

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại là một trong ba khâu đột phá. Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết, những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông đang dần được tháo gỡ, mở ra nhiều cơ hội mới để phát triển kinh tế - xã hội.