Banner

(TTV) Thanh tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu

12:21, 20/11/2023

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.