Banner

(TTV) Sơn Dương phát triển mầm non ngoài công lập

12:30, 19/11/2023

Thời gian qua, hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập đã được phát triển tại huyện Sơn Dương. Từ đó đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của người dân, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn.