Banner

(TTV) Cô hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” 

12:23, 20/11/2023

Cô Nghiên Lan Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Môn, huyện Yên Sơn đã có 33 năm gắn bó với nghề giáo. Dù ở cương vị nào cô luôn gương mẫu, tận tâm cống hiến bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm của một nhà giáo, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”. Cô là một trong 15 nhà giáo của tỉnh Tuyên Quang đang được đề nghị Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.