Banner

(TTV) “Cây cầu nối những bờ vui”

20:49, 19/11/2023

Cơ sở hạ tầng ngày một hoàn thiện, làm thay đổi diên mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là tại xã vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận tại một công trình dân sinh có ý nghĩa như vậy.