Banner

(TTV) Hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng chương trình Lễ hội để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách

20:47, 18/09/2023

Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên 2023 diễn ra từ ngày 20 – 27/9/2023 tại thành phố Tuyên Quang. Những ngày qua, nhiều hoạt động văn hoá, thể thao hưởng ứng Chương trình đã để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách.