Banner

(TTV) Công an thành phố Tuyên Quang tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự

12:08, 18/09/2023

Thành phố Tuyên Quang là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh. Trong những ngày này, để góp phần bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho chuỗi các sự kiện diễn ra tại Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023, lực lượng Công an thành phố Tuyên Quang đã tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó có các cơ sở lưu trú, kinh doanh có điều kiện.