Banner

(TTV) Tuyên truyền phân loại xử lý rác thải tại nguồn

14:51, 04/06/2023

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền hướng dẫn phân loại xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ hộ gia đình thành phân bón tại nguồn cho 120 công nhân lao động tại Công ty TNHH MSA YB.