Banner

(TTV) Nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp qua các liên kết chuỗi

14:52, 04/06/2023

Liên kết theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ thực tế đó, các địa phương đã đẩy mạnh phát triển mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và hợp tác xã.