Banner

(TTV) Huyện Yên Sơn ra mắt mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang

21:14, 02/06/2023

Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và ra mắt mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.