Banner

(TTV) Yên Sơn nâng cao ý thức người dân về xử lý rác thải bảo vệ môi trường

14:16, 16/05/2023

Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện Yên Sơn. Với nhiều cách làm sáng tạo đã từng bước nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng cuộc sống xanh, sạch, đẹp.