Banner

(TTV) Vì lợi ích của giai cấp công nhân

12:47, 01/05/2023

Với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, Tháng Công nhân 2023 với chuỗi hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động đang thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn vì lợi ích của giai cấp công nhân.