Banner

(TTV) Tuyên Quang nâng cao chất lượng huấn luyện tự vệ

13:57, 14/05/2023

Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vẫn đang nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện tự vệ nhằm tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.