Banner

(TTV) Thành Long phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

14:17, 15/05/2023

Là địa phương về đích nông thôn mới của huyện Hàm Yên vào cuối năm 2023, xã Thành Long đang có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân, tạo đà để cán đích theo đúng kế hoạch.