Banner

(TTV) Phụ nữ Hàm Yên tích cực bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới

14:06, 09/05/2023

Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Hàm Yên tích cực tuyên truyền vận động hội viên triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trong bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.