Banner

(TTV) Nhân rộng những điển hình học tập và làm theo Bác

20:50, 21/05/2023

Tuyên Quang vinh dự từng là nơi Bác ở, làm việc và lãnh đạo cách mạng trong những ngày tiền khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tình cảm thiêng liêng và sâu nặng của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với Bác giờ đây được tiếp nối bởi hàng ngàn những mô hình điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa khắp mọi lĩnh vực, mọi tầng lớp.