Banner

(TTV) Nâng cao tiêu chí thu nhập theo hướng bền vững

13:50, 25/05/2023

Thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng tiêu chí này một cách bền vững luôn là mục tiêu mà các địa phương hướng tới, nỗ lực thực hiện bằng nhiều giải pháp phù hợp và hiệu quả.