Banner

(TTV) Nâng cao chất lượng giáo dục ở xã nông thôn mới

12:43, 07/05/2023

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Tại các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đang trong hành trình tiến tới nông thôn mới nâng cao, giáo dục luôn là một trong những tiêu chí then chốt, được quan tâm hàng đầu, bởi đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững về mọi mặt của địa phương.