Banner

(TTV) Lâm Bình sơ kết 1 năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06

13:33, 10/05/2023

UBND huyện Lâm Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn huyện và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.