Banner

(TTV) Huyện Hàm Yên xây dựng nông thôn mới

14:16, 16/05/2023

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn huyện Hàm Yên đang làm đổi thay rõ rệt diện mạo nông thôn và là tiền đề để địa phương phấn đấu đạt chuẩn Huyện nông thôn mới vào năm 2025.