Banner

(TTV) Học Bác gắn với nâng cao y đức

20:29, 02/05/2023

Những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.