Banner

(TTV) Giáo dục truyền thống lịch sử trong nhà trường

12:42, 07/05/2023

Những năm qua, giáo dục truyền thống cách mạng luôn được các trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó hun đúc lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong các em học sinh.