Banner

(TTV) Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa lần thứ XII

13:34, 10/05/2023

Sáng ngày 10/5, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Đây là Đại hội được Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện.