Banner

(TTV) Cần tiếp tục tháo gỡ cho công tác đăng kiểm

20:43, 14/05/2023

Mặc dù đã có một số giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác đăng kiểm, tuy nhiên trên thực tế, tại Tuyên Quang, công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số lượng xe chờ đợi đăng kiểm vẫn còn rất nhiều, đặc biệt khi cả tỉnh chỉ còn Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải – Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang đang hoạt động.