Banner

(TTV) Các trường học chủ động phòng, chống dịch Covid -19 sau kỳ nghỉ lễ

20:32, 04/05/2023

Kết thúc kỳ nghỉ lễ cũng là lúc các em học sinh quay trở lại trường học. Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, cũng như thời gian, chương trình năm học, các nhà trường đã chủ động, tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19.