Banner

(TTV) Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19

14:06, 20/04/2023

Ngày 18/4/2023, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có công văn số 2094-CV/TU về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19.