Banner

(TTV) Hiệu quả từ nghị quyết hợp lòng dân

13:52, 25/04/2023

Năm 2017, HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua Nghị quyết số 03 “về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021”. Tiếp nối chủ trương lớn này, ngày 16/7/2021, HĐND tỉnh khóa XIX thông qua Nghị quyết số 03 “Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; Sản phẩm Ocop và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025”, tạo những cơ chế, chính sách thuận lợi để nghề rừng ở Tuyên Quang phát triển, người trồng rừng gắn bó hơn với rừng, làm giàu từ rừng. Những kết quả đạt được góp phần để Tuyên Quang thực hiện mục tiêu “là hình mẫu về phát triển lâm nghiệp của cả nước”.