Banner

(TTV) Chủ động phòng chống dịch Covid -19

21:53, 27/04/2023

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, tinh thần tự giác, không lơ là, chủ quan hơn bao giờ hết cần phải được thực hiện nghiêm túc. Tuyên Quang đang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng phương châm từ xa, từ sớm và từ cơ sở.