Banner

(TTV) Chủ động phòng chống dịch bệnh Covid -19

21:08, 25/04/2023

Trước những diễn biến của dịch bệnh Covid-19, các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch, giúp đảm bảo sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh.