Banner

(TTV) Các trường học chủ động phòng, chống dịch Covid – 19

14:18, 18/04/2023

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trong nước có xu hướng gia tăng. Cùng với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các trường học đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19.