Banner

(TTV) Các bệnh viện thu dung và điều trị ca bệnh Covid -19

21:53, 23/04/2023

Trước diễn biến của dịch bệnh, các đơn vị khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát và cập nhật phương án thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của đơn vị nhằm chủ động ứng phó.